13 maja 2022

Jemaja - Nowy Plakat

Postać Bogini Jemaja pojawiła się nagle, wyłoniła się z fal, kiedy zapragnęłam stworzyć coś bardzo osobistego, dla Wspaniałej Kobiety, która serca ma dwa. To Bogini Płodności i Mórz. Strażniczka Matek i Dzieci. Wyszła mi. Moja Jemaja jest piękna. Myślę, że może trafić do sklepu Ilustratorki !

 

KALENDARZ 2023

PORTRETKI

P I S Z Ę   
I   I L U S T R U J Ę  
K O B I E C E
 H I S T O R I E 

P I S Z Ę   I   I  L U S T R U J Ę   K O B I E C E   H I S T O R I E